تا حالا شده عاشق بشین؟؟؟

میدونین عشق چه رنگیه؟؟؟

میدونین عشق چه مزه ای داره؟؟؟

میدونین عشق چه بویی داره؟؟؟

میدونین عاشق چه شکلیه؟؟؟

میدونین معشوق چه کار میکنه با قلب عاشق؟؟؟

میدونین قلب عاشق برای چی میزنه؟؟؟

میدونین قلب عاشق برای کی میزنه ؟؟؟

میدونین ...؟؟؟

اگه جواب این همه سئوال رو میخواین! ادامه مطلب رو بخونین...

خیلی جالب و آموزندس...